Szennyvízhálózat fejlesztése


Bakonysárkány, Vérteskethely, Kisbér települések a Közép-Dunántúlon, a Kisbéri kistérségben találhatók. A Bakonyalja gyönyörű természeti környezetében elhelyezkedő három település 2008-ban fogott össze, hogy megoldja a – Bakonysárkány és Vérteskethely mindennapi életét megnehezítő – legnagyobb problémát, a szennyvízhálózat hiányát. Bár a települések teljes körű közműves ivóvízellátó rendszerrel rendelkeztek, a közműves szennyvízgyűjtő hálózat hiányában a lakosok döntően telken belüli szikkasztással, környezetszennyező módon, szakszerűtlen helyezték el a szennyvizet. Környezetvédelmi szempontból mindez a talaj, a talajvíz szennyeződését eredményezte, a lakókerti növénytermesztés és kútvízzel történő öntözés révén pedig közvetlen közegészségügyi kockázatot jelentett. A közüzemi szennyvízcsatorna kiépítését az egyre szigorodó környezetvédelmi rendeletek is sürgették.

CAM03979

A hatályos vízjogi rendeleteknek megfelelően 2007-ben megalakult a Bakonysárkány, Vérteskethely, Kisbér agglomeráció, amely 2008 januárjában nyújtotta be pályázatát az Európai Unió és a magyar Kormány által finanszírozott pályázatra, a Környezet és Energia Operatív Program keretében.

CAM05155

A projekt célja a három települést kiszolgáló közös szennyvízelvezető rendszer kialakítása volt, mely a Bakonysárkány, Vérteskethely településeken kiépítendő gravitációs gyűjtőhálózatból, és a Kisbér község külterületén jelenleg is meglévő tisztítómű bővítéséből állt össze.

A kétfordulós pályázat első fordulóján, 2008 tavaszán támogatást nyert a projekt. Az összesen 24 millió forintos támogatásból a projekt teljes körű műszaki és pályázati előkészítése valósulhatott meg. Közel egy évig tartott a munka, melynek során a mérnökcsapat kiválasztotta a három település adottságaihoz legjobban illeszkedő technológiát, elkészítette az engedélyezéshez szükséges műszaki terveket és a beszerzési eljárások lebonyolításhoz szükséges közbeszerzési dokumentációt, illetve a beruházás részletes költségtervét.

CAM05060-1

Az alaposan előkészített projektre vonatkozó, második fordulós pályázatot 2011. október 4-én támogatásra érdemesnek ítélte a pályázati hatóság, mellyel 833 millió forint támogatást kapott a három település, a Magyar Kormány és az Európai Unió jóvoltából. Az elnyert támogatás birtokában elindulhatott a közbeszerzési eljárás előkészítés és levezetése,  melynek eredményeképpen 2014. január huszonnyolcadikán a települések vezetői aláírhatták a kivitelezői szerződést a Hydrocomp Mélyépítő Kft. és az ASIO cseh cég által létrejött konzorciummal.

A kivitelezés nagy lendülettel indult el, a három településen párhuzamosan kezdődött el a munka. Az első hónapokban a gyűjtőhálózat épült, havonta 1 kilométer gerincvezeték épült meg. Időközben megtörtént a tisztítómű részleges újratervezése és engedélyeztetése, igazodva az időközben megváltozott, szigorodott kibocsátási határértékeket előíró vízügyi rendeletek követelményeihez.

A megvalósult beruházásban a három településen összesen 636 ingatlan bekötése valósul meg. A településeken belül közel 9 kilométer gravitációs gerincvezeték gyűjti össze az egyes utcák szennyvizeit. A gravitációs vezetékek által összegyűjtött szennyvizet pedig átemelő állomások 12 kilométernyi nyomott vezetéken és 9 átemelőn pumpálják a megújult szennyvíztisztító telepre. A szennyvíztisztító telep Kisbér külterületén található, ahol egy jelenleg már működő szennyvíztelep került bővítésre. Az új teleprész napi 440 m3 kapacitással dolgozva tisztíja meg a települések szennyvizét. A szennyvíztisztító telep elvégzi a szennyvíztisztítás mechanikai, biológiai, nitrifikálási, denitrifikálási, foszformentesítési és fertőtlenítési műveleteit, és maradéktalanul teljesíti a tisztítóműre előírt kibocsátási határértékeket.

21 hónap megfeszített munka után, 2015. november 6-án hivatalosan is átadásra került az elkészült beruházás. A Bakonysárkányon megrendezett projektzáró rendezvényen Ősz Ferenc, Bakonysárkány Község polgármestere megköszönte a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatását és beszédében kiemelte a beruházás révén megvalósuló életminőség javulást, mely egyben a közvetlen környezet védelmét, a Bakonyalja természeti értékeinek megóvását is biztosítja. A kormányzat képviselőjeként Czunyiné Dr. Bertalan Judit államtitkár méltatta a három település összefogását, mely képessé tette a közösséget egy ilyen jelentőségű beruházás megvalósítására.

DSCF9675

A projekt Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával valósult meg.

szenyhenyi2020