Sajtóközlemény

Written by  on augusztus 29, 2022

Megoldódik a csapadékvíz elvezetése Vérteskethely településen

2022.08.24.

Vérteskethely Község Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívására benyújtott pályázata több, mint 84 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A támogatás segítségével felújítják és tökéletesítik a település csapadékvíz-elvezető rendszerét. A projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra.

Cél a belterületi értékek ingatlanok, közterületek, középületek megvédése, a település magasabban fekvő területeiről és a külterületről érkező nagy mennyiségű csapadékvíz megfogása.

Sikeresen pályázott Vérteskethely Község Önkormányzata a TOP-PLUSZ-1.2.1.-21.KO-2022 kódszámú, Élhető települések című felhívásra – ennek eredményeképp megkezdődhet Vérteskethely településen a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. A tervezett fejlesztés Vérteskethely község belterületén valósul meg. A csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Kossuth utca és környékét érinti.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00008 azonosító számú projekt keretében a csapadékvíz elvezető árok burkolt kiépítése tervezett a Kossuth utca É-i oldalán 640 m hosszban, valamint a D-i oldalon a befogadó előtti szakaszon 70 m hosszban. A várható burkolt árok építés összesen 712 m hosszban valósul meg.

A fejlesztés megvalósításával Vérteskethely településen a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása, ezáltal az itt élők életminőségének javulása várható.

A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciók valósulnak meg.

A projekt befejezését követően, annak várható eredményei a következők:

A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 68 fő

A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 712 méter

A megvédett vagyon becsült értéke: 2 Mrd forint

A projekt várható befejezése: 2025. szeptember 30.

A projektről bővebb információt a www.verteskethely.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Vérteskethely Község Önkormányzata
2859 Vérteskethely Kossuth L. utca 70.

Telefon: 34/355-806

#

Written by  on augusztus 19, 2022
http://verteskethely.hu/2022/06/07/top-plusz-1-2-1-21-k01-20022-00008/

TOP PLUSZ-1.2.1-21-K01-20022-00008

Written by  on augusztus 19, 2022

Kedvezményezett: Vérteskethely Község Önkormányzata

Projekt címe: Vérteskethely- Kossuth utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00008

Támogatás összege: 84 215 170 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Vérteskethely Község  Önkormányzata 84 215 170 Ft 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére a településen.

A projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra.

Tervezett műszaki megoldás:

A csapadékvíz elvezető árok burkolt kiépítése tervezett a Kossuth utca É-i oldalán 640 m hosszban, valamint a D-i oldalon a befogadó előtti szakaszon 70 m hosszban. A várható burkolt árok építés összesen kb. 710 m hosszban valósul meg a meglévő kapubehajtók darabszámának megfelelő burkolt árokszakaszok kialakításával.

A tervezett beruházásnak része az É-i oldali árok kezdőszelvényénél található félkör alakú falazott áteresz mederkotrása, fenékbetonozása és a kifolyási oldalon vízépítési kőrakat építése.

A tervezett burkolt csapadékvíz árkok az 1 százaléknál kisebb hosszesésű szakaszain az előregyártott TB elemek fenékszintjén víznyelőrács kerül kialakításra, alatta szikkasztókúttal, a szikkasztó telepítése 35 m távolságonként tervezett.

A telepített szikkasztók jelentősen csökkentik majd a végső befogadók vízterhelését, elsősorban kisebb mennyiségű lehullott csapadék esetén. Nagy mennyiségű csapadék lehullását követően a hordalék kotrása és elszállítása szükséges.

A teljes beavatkozás  a Kossuth utca szabályozási területén, burkolt árokrendszerrel épül ki.

A csapadékvíz befogadója a Batthyányi-ér, Concó-patak, Duna folyam végső befogadó rendszerében történik. A tervezett burkolt árok a jelenlegi elfolyási rendszert nem befolyásolja,  nem változtatja meg, de a nagy mennyiségű lehullott csapadékvíz esetében jelentősen nagyobb biztonsággal vezeti le, illetve a szivárgó felületek miatt érzékelhető módon még csökkenteni fogja az elvezetendő vízmennyiséget is.

A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciók valósulnak meg.

A projekt eredményei a következők:

–              A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 68 fő

–              A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 712 méter

–              A megvédett vagyon becsült értéke: 2 Mrd forint

Kiindulási állapot:

Vérteskethelyi Művelődési ház felújítása, korszerűsítése

Written by  on július 21, 2022

Kedvezményezett neve: Vérteskethely Község Önkormányzata

Támogatás összege: 9 913 718.- Ft.

Támogatás mértéke:         100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja, hogy a településen legyen egy olyan korszerű művelődési, önszerveződési tér, ahol a megszokott formákon túl, nyári melegekben és esőben is lehetőségünk legyen szabadtéri programokat szervezni. Alapfeladatnak tekintjük az intézmény felújítását, bővítését a település minden korcsoportja és rétege előtt. A kulturális fejlesztés legfontosabb lépése az épület átalakítása a mai kor igényeinek. A meglévő terasz tervezésekor és építésekor, szűkős anyagi helyzetünk miatt nem sikerült egy fedett színpadot építenünk. Az épület külső felújítását már elvégeztük, de a teljes kihasználtsághoz szükséges volna a színpad fedése. Az épületben található vizesblokkok régi csőszerelvényekkel, szaniterekkel, nem vízálló lámpákkal, kapcsolókkal rendelkeznek. Gyakori a csőtőrés és a dugulás is.  Jelenleg csak hidegvíz van a mosdókban. Az épület energia költségének csökkentése érdekében napelem kerülne felszerelésre a tetőre.

Célunk a lakosság teljes mértékű kiszolgálása és egy szolgáltatásaiban kibővült faluközpontban összpontosítottan, jó színvonalon elérhetővé tenni.

A projekt kezdete: 2021.08.02.

A projekt befejezése: 2022.06.13.