Szennyvízhálózat fejlesztése

Written by  on november 25, 2015

Bakonysárkány, Vérteskethely, Kisbér települések a Közép-Dunántúlon, a Kisbéri kistérségben találhatók. A Bakonyalja gyönyörű természeti környezetében elhelyezkedő három település 2008-ban fogott össze, hogy megoldja a – Bakonysárkány és Vérteskethely mindennapi életét megnehezítő – legnagyobb problémát, a szennyvízhálózat hiányát. Bár a települések teljes körű közműves ivóvízellátó rendszerrel rendelkeztek, a közműves szennyvízgyűjtő hálózat hiányában a lakosok döntően telken belüli szikkasztással, környezetszennyező módon, szakszerűtlen helyezték el a szennyvizet. Környezetvédelmi szempontból mindez a talaj, a talajvíz szennyeződését eredményezte, a lakókerti növénytermesztés és kútvízzel történő öntözés révén pedig közvetlen közegészségügyi kockázatot jelentett. A közüzemi szennyvízcsatorna kiépítését az egyre szigorodó környezetvédelmi rendeletek is sürgették.

CAM03979

A hatályos vízjogi rendeleteknek megfelelően 2007-ben megalakult a Bakonysárkány, Vérteskethely, Kisbér agglomeráció, amely 2008 januárjában nyújtotta be pályázatát az Európai Unió és a magyar Kormány által finanszírozott pályázatra, a Környezet és Energia Operatív Program keretében.

CAM05155

A projekt célja a három települést kiszolgáló közös szennyvízelvezető rendszer kialakítása volt, mely a Bakonysárkány, Vérteskethely településeken kiépítendő gravitációs gyűjtőhálózatból, és a Kisbér község külterületén jelenleg is meglévő tisztítómű bővítéséből állt össze.

A kétfordulós pályázat első fordulóján, 2008 tavaszán támogatást nyert a projekt. Az összesen 24 millió forintos támogatásból a projekt teljes körű műszaki és pályázati előkészítése valósulhatott meg. Közel egy évig tartott a munka, melynek során a mérnökcsapat kiválasztotta a három település adottságaihoz legjobban illeszkedő technológiát, elkészítette az engedélyezéshez szükséges műszaki terveket és a beszerzési eljárások lebonyolításhoz szükséges közbeszerzési dokumentációt, illetve a beruházás részletes költségtervét.

CAM05060-1

Az alaposan előkészített projektre vonatkozó, második fordulós pályázatot 2011. október 4-én támogatásra érdemesnek ítélte a pályázati hatóság, mellyel 833 millió forint támogatást kapott a három település, a Magyar Kormány és az Európai Unió jóvoltából. Az elnyert támogatás birtokában elindulhatott a közbeszerzési eljárás előkészítés és levezetése,  melynek eredményeképpen 2014. január huszonnyolcadikán a települések vezetői aláírhatták a kivitelezői szerződést a Hydrocomp Mélyépítő Kft. és az ASIO cseh cég által létrejött konzorciummal.

A kivitelezés nagy lendülettel indult el, a három településen párhuzamosan kezdődött el a munka. Az első hónapokban a gyűjtőhálózat épült, havonta 1 kilométer gerincvezeték épült meg. Időközben megtörtént a tisztítómű részleges újratervezése és engedélyeztetése, igazodva az időközben megváltozott, szigorodott kibocsátási határértékeket előíró vízügyi rendeletek követelményeihez.

A megvalósult beruházásban a három településen összesen 636 ingatlan bekötése valósul meg. A településeken belül közel 9 kilométer gravitációs gerincvezeték gyűjti össze az egyes utcák szennyvizeit. A gravitációs vezetékek által összegyűjtött szennyvizet pedig átemelő állomások 12 kilométernyi nyomott vezetéken és 9 átemelőn pumpálják a megújult szennyvíztisztító telepre. A szennyvíztisztító telep Kisbér külterületén található, ahol egy jelenleg már működő szennyvíztelep került bővítésre. Az új teleprész napi 440 m3 kapacitással dolgozva tisztíja meg a települések szennyvizét. A szennyvíztisztító telep elvégzi a szennyvíztisztítás mechanikai, biológiai, nitrifikálási, denitrifikálási, foszformentesítési és fertőtlenítési műveleteit, és maradéktalanul teljesíti a tisztítóműre előírt kibocsátási határértékeket.

21 hónap megfeszített munka után, 2015. november 6-án hivatalosan is átadásra került az elkészült beruházás. A Bakonysárkányon megrendezett projektzáró rendezvényen Ősz Ferenc, Bakonysárkány Község polgármestere megköszönte a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatását és beszédében kiemelte a beruházás révén megvalósuló életminőség javulást, mely egyben a közvetlen környezet védelmét, a Bakonyalja természeti értékeinek megóvását is biztosítja. A kormányzat képviselőjeként Czunyiné Dr. Bertalan Judit államtitkár méltatta a három település összefogását, mely képessé tette a közösséget egy ilyen jelentőségű beruházás megvalósítására.

DSCF9675

A projekt Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával valósult meg.

szenyhenyi2020

 

Szennyvíztisztító

Written by  on november 25, 2015

Családok és időskorúak szociális ellátásának kistérségi szintű fejlesztése

Written by  on november 23, 2015

Jobb körülmények között segítik a családokat és a rászorulókat a kisbéri kistérségben. A szolgáltatások, 16 településen, önálló helyszínen elérhetővé váltak, amely megsokszorozza a munkavégzés hatékonyságát.

uszt

 

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 143 912 703,-Ft-os támogatást nyert, az Európai Unió és a Magyar Állam által. Az Új Széchenyi Terv keretében, a Kisbéri kistérség szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központ alapvető infrastrukturális feltételei, 161,6 MFt-ból valósultak meg. Az épület felújításokkal 15 új telephely jött létre, és a központ is megújult. Kisbéren és Tárkányon létrehozták az idősek napközi otthonát, az ÖNO-t, ahol szociális étkeztetést is biztosítanak a rászorulóknak. A 14 kis szociális irodában pedig, a szakellátásnak a szakembereivel, találkozhatnak a rászorulók, illetve ez egy olyan információs központ is lesz, ahol mindenki tudja jelezni a problémáját. A szolgáltatások tehát, minden településen, önálló helyszínen elérhetővé váltak, amely megsokszorozza a munkavégzés hatékonyságát. Ezáltal a családsegítő központ munkatársai nemcsak Kisbéren, hanem a térség községeiben is segítenek a hozzájuk forduló rászorulókon.

 

Vérteskethelyen is található szociális iroda

Jobb körülmények között segítik a családokat és a rászorulókat a kisbéri kistérségben. A szolgáltatások, már Vérteskethelyen is elérhetőek. A szociális irodában, a szakellátásnak a szakembereivel, találkozhatnak a rászorulók, illetve ez egy olyan információs központ is lesz, ahol mindenki tudja jelezni a problémáját.

Vérteskethelyen a projekt kialakítására a Polgármesteri Hivatal melletti használaton kívüli iskolaépületében található, utcafronton lévő helyiséget jelölték ki. A helység teljes mértékben akadálymentesített. Az épületben a főbejárat helye nem változott, az előtérből várót alakítottak ki, ebből nyílik a szociális iroda. Felújítottak továbbá egy darab felnőtt WC-t is. A falakat újravakolták és festették. A parkettát is felújították. A bejárati ajtót egy új, műanyag, hőszigetelt ajtóra cserélték. A belső iroda ajtót felújították. A WC előtér ajtót illetve a WC ajtót papírrács betétes, dekorfóliázott fa beltéri ajtóra cserélték. Mind az előtérben, mind az irodában az ablakokat kicserélték, helyettük új, hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag ablakot helyeztek el. A konnektorokat, villanykapcsolókat és lámpákat kicserélték. A meglévő radiátorok helyett új lapradiátorokat építettek be. Az irodában található mosdót is újra cserélték.

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, a Családok és időskorúak szociális ellátásának kistérségi szintű fejlesztése című projekt megvalósításához nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott összeg 143 912 703,-Ft. Az Új Széchenyi Terv keretében, a Kisbéri kistérség szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központ alapvető infrastrukturális feltételei, 161,6 mFt-ból valósultak meg. A szolgáltatások – a nappali ellátás kivételével, minden településen, önálló helyszínen elérhetővé váltak, amely megsokszorozza a munkavégzés hatékonyságát. Az épület felújításokkal 15 új telephely jött létre, és a központ is megújult. A családsegítő központ munkatársai nemcsak Kisbéren, hanem a térség községeiben is segítenek a hozzájuk forduló rászorulókon.

uszt_szlogen_eumondat

 

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

2870 Kisbér, Angolkert 1.

Tel.: 34/353-133

Nyitva: H-Cs: 07.30-16.00, P.: 07.30-13.30

Emléktábla avató Szépfalusi István tiszteletére

Written by  on november 23, 2015

Egyetlen magyarországi szolgálati helyén, Vérteskethelyen emléktáblát avattak a 80 éve született Szépfalusi István (1932-2000) evangélikus lelkész tiszteletére. A február 26-án, vasárnap délután az evangélikus templomban tartott ünnepségen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált igehirdetéssel. A liturgiában Szarka István esperes és Kadlecsik Zoltán helyi lelkész működött közre.

dsc_0088

Lk 19,40 alapján tartott prédikációjában a püspök kiemelte: Ma egy beszédes követ adunk át, amely olyan kort idéz, amikor megpróbálták elhallgattatni Jézus tanítványait. Hálával gondolunk arra, hogy mégis voltak, akik beszéltek szavaikkal és tetteikkel. „Példájukból erőt meríthetünk, hogy ne csak a kövek beszéljenek, hanem szóljon maga az Úr – bennünk és általunk” – fogalmazott a püspök.

Az emléktábla leleplezését követően Adorján István helyi presbiter ismertette Szépfalusi István életrajzát. Jókai Anna köszöntőjében így méltatta a lelkipásztort: Igazi polihisztor volt, egyszerre író, diplomata, szervező és lelkipásztor. „Tudta, hogy minden ember, minden igehirdető annyit ér, amennyit az igéből megvalósít az életében” – fogalmazott az írónő. Antal Imre és felesége, Sebestyén Ágnes népzenészek emlékműsora színesítette a megemlékező istentiszteletet, amelyen részt vett többek között dr. Szépfalusi Zsolt, az ünnepelt egyik fia is, valamint a gyülekezet korábbi lelkészei közül Selmeczi Lajos és Csonkáné Szabó Magda.

2

Sajtóközlemény az országos katasztrófariasztási gyakorlathoz

Written by  on november 20, 2015

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködve 2011. november 21-én országos katasztrófariasztási gyakorlatot tart, amelyhez országos értesítési és törzsvezetési, valamint polgári védelmi mozgósítási gyakorlat kapcsolódik.

A cél a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állománya értesítésének, a vezetési törzsek műveletirányító tevékenységnek gyakoroltatása, a feladatok végrehajtásához szükséges gyors reagálású polgári védelmi szervezetek mozgósításának, valamint a lakosság katasztrófariasztásának begyakorlása.

A teljes gyakorlat három, egymással összefüggő részből áll:

  1. Országos értesítési és törzsvezetési gyakorlat keretében ellenőrzés és gyakorlás céljából értesítik a katasztrófavédelmi szerveket és a hivatásos tűzoltóságok állományát, amelynek létszáma kb. 10 000 fő. Ezzel párhuzamosan a védelmi igazgatás teljes rendszerében aktivizálják az operatív törzseket, amelyek törzsvezetési gyakorlatot hajtanak végre a beállított helyzet alapján.
  2. A gyakorlat második fázisában a médiaszolgáltatókat tesztelik. A riasztás során közzétett üzenet csupán próbája egy lehetséges, valós veszély esetén kiadandó közleménynek, így az abban megadott helyszínek fiktívek, az ismertetett szituációk a Csillagok Háborúja című film helyszínein zajlanak. Öt közlemény hangzik el reggeltől az esti órákig, ezt 12 alkalommal teszik közzé a közszolgálati, illetve a csatlakozott kereskedelmi és közösségi médiaszolgáltatók. A gyakorlás révén a lakosság megismerheti, s így a későbbiekben, akár egy valós helyzetben már felismeri a katasztrófák esetén történő riasztás és tájékoztatás új formáját, ezzel jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy egy valós katasztrófahelyzet személyi sérüléseket, valamint komoly anyagi károkat okozzon.

III.          A gyakorlat keretében mozgósítják a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott gyors reagálású szervezeteket (kb. 15 000 fő). Az erők egy része működésbe hozza a lakossági riasztó eszközöket (Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer, a MOLARI rendszer és a lakossági riasztó végpontok, azaz kb. 2500 sziréna megszólaltatása).

A gyakorlat során fiktív katasztrófahelyzet beállítása zajlik, így Magyarországon tényleges óvintézkedések bevezetésére nem kerül sor. A gyakorlat során önkéntes véradást szerveznek az Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével az alábbi helyeken és időpontokban:

–         Komárom Város Polgármesteri Hivatalában (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)
11:30-19:00 óra között.

–         Tatabányai Területi Vérellátó Központjában (2800 Tatabánya, Semmelweis utca 2.)
8:00-15:00 óra között.

 

Komárom-Esztergom Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

H-2800 Tatabánya I., Ságvári E.u.18.

Tel, fax: (06-34)512-070   Igazgató: (06-34)310-817, e-mail: komarom.titkarsag@katved.gov.hu