Emléktábla avató Szépfalusi István tiszteletére


Egyetlen magyarországi szolgálati helyén, Vérteskethelyen emléktáblát avattak a 80 éve született Szépfalusi István (1932-2000) evangélikus lelkész tiszteletére. A február 26-án, vasárnap délután az evangélikus templomban tartott ünnepségen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált igehirdetéssel. A liturgiában Szarka István esperes és Kadlecsik Zoltán helyi lelkész működött közre.

dsc_0088

Lk 19,40 alapján tartott prédikációjában a püspök kiemelte: Ma egy beszédes követ adunk át, amely olyan kort idéz, amikor megpróbálták elhallgattatni Jézus tanítványait. Hálával gondolunk arra, hogy mégis voltak, akik beszéltek szavaikkal és tetteikkel. „Példájukból erőt meríthetünk, hogy ne csak a kövek beszéljenek, hanem szóljon maga az Úr – bennünk és általunk” – fogalmazott a püspök.

Az emléktábla leleplezését követően Adorján István helyi presbiter ismertette Szépfalusi István életrajzát. Jókai Anna köszöntőjében így méltatta a lelkipásztort: Igazi polihisztor volt, egyszerre író, diplomata, szervező és lelkipásztor. „Tudta, hogy minden ember, minden igehirdető annyit ér, amennyit az igéből megvalósít az életében” – fogalmazott az írónő. Antal Imre és felesége, Sebestyén Ágnes népzenészek emlékműsora színesítette a megemlékező istentiszteletet, amelyen részt vett többek között dr. Szépfalusi Zsolt, az ünnepelt egyik fia is, valamint a gyülekezet korábbi lelkészei közül Selmeczi Lajos és Csonkáné Szabó Magda.

2