TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00017


Kedvezményezett neve: Ete Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrafejlesztése a Bakonyalján – Bakonybánk, Bakonyszombathely, Ete és Vérteskethely településeken

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00017

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

A támogatás összege: 97.421.667 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a háziorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői ellátás fejlesztése történt meg 4 településen, amely döntően az ellátásnak helyet biztosító rendelőépület és szolgálati lakás felújítását, belső átalakítását, energetikai korszerűsítését, valamint akadálymentesítését, kisebb részben pedig új eszközök beszerzését foglalta magában.

Ete: Ete Község Önkormányzata a korábbi rendelő épület lebontását és új Egészségház építését valósította meg a beruházásból. A 2022-ben átadott új épületben kapott helyet a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői tanácsadó. Az orvosi rendelő beépített hasznos alapterülete 112,4 m2, a helyiségek minden előírt követelménynek megfelelnek, teljesen akadálymentesítettek.

Bakonybánk: az Önkormányzat a jelenlegi orvosi rendelő és védőnői tanácsadó felújítását, átalakítását végezte el a projekt keretében. Az újonnan kialakított rendelő épületnek megtörtént a minimális átalakítása, a belső nyílászárók cseréje, a belső felújítása, festése, valamint a projektarányos akadálymentesítése. A felújítást követően az épület alkalmassá vált a tervezett funkciók betöltésére, a betegek megfelelő körülmények között történő ellátására. Ez a beruházás 2022-ben valósult meg.

Bakonyszombathely: az orvosi rendelő épületénél megvalósult a tetőfedés cseréje és a padlásfödém hőszigetelése, valamint az épület főbejáratának akadálymentesítése. Az orvosi ügyelet és a szolgálati lakás esetében is sor került a tetőfedés cseréjére és az épület teljes hőszigetelésére és a fűtési rendszer korszerűsítésére. A felújítások, korszerűsítések eredményeként az épületek megfelelnek a XXI. században elvárható követelményeknek, és a korábbi állapotnál jóval gazdaságosabban fenntarthatóak.

Bakonyszombathelyen az építési beruházás mellett egy fogorvosi kezelőegység beszerzésére is sor került a támogatásból. A bakonyszombathelyi beruházás 2019-2020-ban valósult meg.

Vérteskethely: Az egészségház épületében kialakításra került egy új fogorvosi rendelő 25 m2-en. A projekt keretében megvalósult beruházás csak fogorvosi eszközök beszerzését foglalta magában, amelyek ebben a rendelőben kerültek elhelyezésre. A projekt ezen része 2019-ben valósult meg.

A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen korszerűsödött az egészségügyi alapellátás Bakonybánk, Bakonyszombathely, Vérteskethely és Ete községek esetében. Az új vagy felújított rendelőkben és a projekt keretében beszerzett eszközökkel gyorsabb, hatékonyabb és jobb minőségű szolgáltatást lehet biztosítani a települések lakossága számára.