TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00005


Kedvezményezett neve:  Vérteskethely Község Önkormányzata

Projekt címe:    Vérteskethely település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00005

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.30.

A támogatás összege: 15 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme. A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól.

A beruházás a településen a Petőfi és az Ady utca térségében valósul meg.

Ady Endre utca térségében található burkolt, de rossz állapotú csapadékvíz elvezető árok a közút és a házak között helyezkedik el, és fogadja a település középpontja felől érkező vizeket. A korábban létesített nyílt medrű árok kőburkolata töredezett, a leváló darabok az árok vízszállító képességét korlátozzák. A mederben megtelepedő növényzet a szállítási keresztszelvényt csökkenti ez által gátolva a zavartalan vízszállítást.

A Petőfi utca lakóházakkal övezett szakaszán az út mindkét oldalán épült nyílt medrű csapadékvíz elvezető árok. Az elmúlt évek alatt azonban a befogadó terület terepszintje megemelkedett, ezáltal a csapadék nem képes elfolyni, és az átereszek nem megfelelő műszaki állapota miatt felújításra szorulnak. Az átereszek közelében található ingatlanok az elmúlt évek intenzív esőzései során elöntés formájában, valamint a pincében megjelenő víz eredményeként szenvedtek kárt a csapadékesemények során.

A településen meglévő vízelvezető rendszerek rekonstrukciója valósul meg, nyomvonal és egyéb paraméter változások nélkül.

A megvalósuló munkálatok:

  • Benőtt árokszakaszon növényzet irtása
  • földmedrek iszaptalanítása, rézsűk kialakítása
  • átereszek mosatása, a hiányzó előfejek megépítése
  • a tönkrement mederlapos burkolat bontása
  • a kitermelt iszap elszállítása és deponálása

Pályázati kiadvány megtekintése: ITT!