Önként vállalt feladatok


  • társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek támogatása
  • tagdíjak, működési hozzájárulások fízetése
  • közfoglalkoztatás