Könyvtár


Kedves Látogató!

A 39/2013. (V. 31.) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működéséről szóló EMMI rendelet értelmében a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, valamint a település önkormányzata között létrejött megállapodás alapján, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár gondoskodik a település lakosságának könyvtári szolgáltatásokkal történő ellátásáról a KSZR keretein belül. Ennek megvalósítására településenkénti lakosságarányú állami kiegészítő támogatás áll a Megyei Könyvtár rendelkezésére, melyből a települési könyvtár igényei szerint dokumentumokat, tárgyi –és dolgi eszközöket, valamint minimum évi négy, a könyvtárat és az olvasást népszerűsítő rendezvényt finanszíroz.
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Megyei Ellátási és Módszertani Osztályának feladata a fenti és egyéb járulékos, illetve kiegészítő szolgáltatások koordinációja.

További információ a rendszer működéséről a megyei KSZR honlapon: http://www.kemkszr.hu
A Könyvtár a település központjában, a Művelődési Otthon épületében található.

Községünkben az 1950-es évektől működik folyamatosan a könyvtár. 1990-ig a Községi Közös Tanács volt a fenntartó, majd a rendszerváltás követően jogutódja, Vérteskethely Község Önkormányzat fenntartásába került.
1998-ban Vérteskethely Bakonysárkánnyal karöltve megalapították a Bakonysárkány-Vérteskethely Általános Művelődési Központot. E kereteken belül tevékenykedett tovább könyvtárosunk.
2007-ben az ÁMK ismét átalakult Aka-Bakonysárkány-Vérteskethely Közös Igazgatású Közoktatási Intézménnyé. Ettől kezdve a Művelődési Otthon és a könyvtári szolgáltatás már nem volt része, ezek visszakerültek az önkormányzat „égisze” alá. A megnyitástól 2003-ig Balogh Etelka vezette, 2003-2012-ig Benczik Csabáné vezette a könyvtárat. 2012-től 2013-ig Balaskó Lászlóné, 2013-tól 2014-ig Szabóné Csonka Andrea, 2014-től 2015-ig Egri László, és 2016-tól könyvtárosunk Nagy Edina.
A helyiség egyszer, 2004-ben bővítésre került, azóta kétszer nagyobb alapterületen várja látogatóit. 2014-ben teljesen új polcok és asztalok kerültek beszerzésre.
A szellősen és esztétikusan elrendezett könyvtárban mindenki megtalálhatja a maga kis „könyves sarkát” – gondolok itt szépirodalmi, krimi, gyermek-, illetve szakkönyvekre -, ami igényeit kielégítheti.
2004 óta tagja vagyunk az e-Magyarország Pontnak, melynek keretében pályázaton nyertünk egy számítógépet és egy multifunkciós nyomtatót, amely azóta bővült még egy számítógéppel.

 

eTanácsadó: Nagy Edina

emagy

www.emagyarorszag.hu
Könyvtárunk hetente két alkalommal fogadja az olvasni, internetezni vágyókat.
Rendszeres rendezvényeket még nem szerveztünk, azonban a nyári napközis táboroztatások és egyéb táborozások alkalmával többször igénybe vették ezt a helyiséget különböző korosztályú gyermekek műveltségi vetélkedők, nyelvórák megtartásához.
Terveink között szerepel a felnőtt és idős korosztály érdeklődésének felkeltése. E célból rendszeres rendezvényt tervezünk elindítani, melyen belül levetítésre kerülne egy ismeretterjesztő DVD sorozat is, továbbá hagyományos foglalkozásokat elevenítenénk fel.
A sorozathoz kapcsolódóan fejleszteni kívánjuk a technikai és a személyi hátteret is.

Elérhetőség:

Cím: 2859 Vérteskethely, Kossuth u. 71.
Tel.: +36/70/349-6238
E-mail: konyvtar@verteskethely.hu

Nyitva tartás:

Kedd: 16-19 óráig
Csütörtök: 16-19 óráig