Nevezetességek


Római Katolikus Templom

Fellner Jakab által tervezett műemlék jellegű barokk katolikus templom, amelynek berendezése, orgonája és szószéke is a 18. század második feléből származik.

templom

 

Várhely-park és az öreg tölgy

Vérteskethelyen, – a 600 lakosú kistelepülés „VÁRHELY PARK”-jában található a kocsányos tölgyfa.

Ültetésének évét nem ismerjük – a fa kora mintegy 230-250 évre tehető, – a becslést a soproni Erdészeti Egyetem professzorának, dr. Kárpáti Lászlónak köszönhetjük.

tlipark

A fa korából következhetően tanúja lehetett a község több, fontos s kevésbé fontos eseményének, s hallhatott szerelmekről, örömökről, dicsőségekről, háborúkról és békékről, szegénységről, gazdagságról, a nagyvilág dolgairól, s a kisközösségek életéről egyaránt.

A legenda szerint tanúja volt Milfajt Ferkó bakonyi betyár elfogásának:

Részlet a Wikipédiából – „A szolgagyőrpusztai Hunkár kastélyt 1836. december 8-án rabolták ki. A vérteskethelyi erdőben osztoztak meg a zsákmányon, majd Papp Andor javaslatára a majki csárdába mentek. Papp haragudott a derék csárdásra, mert korábban feladta a pandúroknak. Ki is rabolták a fogadót, majd mulatozni kezdtek. Itt aztán csúnya malőr történt. Kiss Jancsi, Milfajt Ferkó nemrég szerzett új puskájával úgy kupán vágta az egyik vendéget, hogy a puska tusa letört. Lett nagy veszekedés, Kiss Jancsi a töltött fegyvert földhöz vágta mérgében. A puska elsült és Milfajt lábát térd felett keresztül lőtte. A sebesült betyárt előbb a kethelyi erdőbe vitték, majd a kethelyi törvénybírónál helyezték el, aki a betyárok szemében „jó ember” volt. Milfajt még sem érezte magát biztonságban, de hiába üzent a sógorának, Nagy Ádámnak, az nem tudott segíteni. Milfajt átadott neki kétszáz forintot és 11 aranyat: “Ha meghalnék, gyermekeimnek méltasson valamit.” December 13-án aztán a pandúrok elfogták. Előbb Kisbérre vitték, majd Bakonyszombathelyen átadták a Veszprém megyei hatóságoknak. A megyei statáriális bíróság 1836. december 24-én Milfajt Ferkót kötél általi halálra ítélte, és még aznap fel is akasztották.

A fa egy tó partján van, idősebbjeink 6 db fára emlékeznek, valószínűleg tölgy-kőris-szil ligeterdő maradványa a két tölgyfa, amelyek a park alapját képezik.

A parkot a falu lakossága a Vérteskethelyért Közalapítvány Kuratóriumának a vezetésével, együttműködve a helyi önkormányzattal 2005-ben hozta létre. Hársfasor, kőrisek, szilfák, cserjék, erdei berkenye, vörös tölgy, fekete diófák, fenyők, vadgesztenyefák teszik üdítővé a kirándulást, tűzrakó hely, asztalok és padok komfortossá a bográcsozást. A fák, cserjék ültetésekor a falu lakói közül a természetkedvelők védnökséget vállaltak, egy-egy növényért, azóta is gondosan ápolják a parkot. Egyik összetartó erő amely mindig témát és okot ad a találkozásra.(56 család védnök ).

Ma sok-sok rendezvénynek, találkozásnak, horgászatnak, gyermeki kacajnak, néptáncos és mazsorett műsornak lehet tanúja és látója a tölgy – de nem csak hasonló korú testvérével, hanem a parkban elültetett több „utódjával”, gyermekével együtt. A fiatal csemetéket az öreg tölgy makkterméséből neveltük, s ültettük ki 2008-ban.

Látva az öreg tölgyet és csemetéit alapítványunk mottójaként Széchenyi István aforizmáját választottuk – bízva abban, hogy déd- és ükunokáink is élvezik majd a környezetet, s pihenhetnek magyar földön az öreg fák árnyékában, emlékezve Ránk – az ültetőkre. „ A kisded makkbul, ha nem romlott, idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja.”

A falu lakosainak örömére szolgál a park népszerűsége és egyre ismertebbé válása, a geocaching weblapon is; az alábbi linknek köszönhetően sok-sok bejegyzés, kép és szöveg bizonyítja, hogy a park léte és a nevezett fa vonzereje túlnőtt a község határain.

tlgy

Fa elhelyezkedése: Várhelypark 2859 Vérteskethely Kossuth Lajos u 129/ B. 011/2 hrsz GPS: 47°29’05.0″N 18°05’22.1″E

Facebook elérhetőség: Vérteskethely Várhelypark Email cím: vkvarhelypark@gmail.com

Faj: Fafaj: kocsányos tölgy (Qercus robur)

Kora: Kor: 230-250 év

Magassága: Magasság: 19,5 m;

Törzskerület: Mellmagassági törzskerület: 460 cm.; Átmérő: 147 cm

Napóra

1. Napóra helye:
Megye neve: Komárom-Esztergom megye
Település neve: Vérteskethely Kossuth Lajos u 89.
Elhelyezkedése: Közterület
Műemléki besorolás: városképi jelentőség
Környezete A közterületen ásott kút mellett fenyőfa társaságában.
Napóra helyzete: északi, magassága a talajszint felett: 85 cm
Helye: Beton talpazatra ültetett horizontális. A talpazat borítása és az óra lapja Tardos-i vörös mészkő. A burkolatba, helyi gyártású betűjeles tégla lett beépítve. VK KF

2. Napóra típusa:
Horizontális (vízszintes), számlapú.

3. Árnyékvető leírása:
pólusra mutató, 45 fokkal hajlik le a vízszintestől. Rozsdamentes acélból és félhold bevágással

4. Számlap leírása: A vörös márványba vésett és festett számsor, félórás beosztással az alsó részen a község címere

5. Óraszámozása: Római számokkal Reggel IV – től este VIII-ig.

6. Feliratok, díszítések, kiegészítő elemek: Községi címer, Vérteskethely felirat és 2010. évszám. ( Készítés éve)

7. Napóra állapota: jó, újonnan épített

1

8. Napóra
Ötletgazda, tervező: Kolonics Tibor
Szerkesztő: Szabó István
Vésnök: Danka József kőfaragó (Kisbér)
Talapzatot készítette: Paulovics Béla Attila, Egri Gábor,
Menedzselte: Deák Margit, Tóth János
Tulajdonos: Vérteskethelyért Közalapítvány

9. Napóra készítés időpontja: 2010 – 2011.

10. Adatközlő neve: Kolonics Tibor