Közmeghallgatás

Written by  on november 17, 2023

Helyi Választási Iroda határozata

Written by  on november 2, 2023

Vérteskethely Óvoda infrastrukturális felújítása

Written by  on december 29, 2022

Kedvezményezett neve: Vérteskethely Község Önkormányzata

Támogatás összege: 7 081 187.- Ft.

Támogatás mértéke:         100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretin belül megújulna a villamos hálózat, a vezetékek, kapcsolók és lámpatestek cseréje történne meg. A vízrendszerben a régi csövek, szaniterek cseréje valósulna meg. A javítások, cserék után a falak javítva és festve lennének.

Az óvoda épülete az 1970-es években épült, az akkori kor követelményeinek megfelelő víz- és villanyhálózattal, amely mára teljesen elavult, korszerűtlen és veszélyes. Heti szinten gondot okoz a lefolyók dugulása, a villanyhálózatnál pedig a zárlatok kialakulása. A vízvezeték csőrendszere elavult, a mosdók, mosogatók elszíneződöttek. Minden helyiségben még neon világítás van, több helyen hiányos világítással. A kapcsolók, csatlakozó aljzatok veszélyt jelentenek a gyerekek részére. A villanyvezetékek még alumíniumból készültek. A felújítás falbontással jár, ezért szükséges a falak javítása, festése.

A felújítással az ellátás minősége jelentősen javulna, a gyerekek egy korszerű óvodába járhatnának.

A projekt kezdete: 2022. 05. 02.

A projekt befejezése: 2022.12.30.

Sajtóközlemény

Written by  on augusztus 29, 2022

Megoldódik a csapadékvíz elvezetése Vérteskethely településen

2022.08.24.

Vérteskethely Község Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívására benyújtott pályázata több, mint 84 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A támogatás segítségével felújítják és tökéletesítik a település csapadékvíz-elvezető rendszerét. A projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra.

Cél a belterületi értékek ingatlanok, közterületek, középületek megvédése, a település magasabban fekvő területeiről és a külterületről érkező nagy mennyiségű csapadékvíz megfogása.

Sikeresen pályázott Vérteskethely Község Önkormányzata a TOP-PLUSZ-1.2.1.-21.KO-2022 kódszámú, Élhető települések című felhívásra – ennek eredményeképp megkezdődhet Vérteskethely településen a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. A tervezett fejlesztés Vérteskethely község belterületén valósul meg. A csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Kossuth utca és környékét érinti.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00008 azonosító számú projekt keretében a csapadékvíz elvezető árok burkolt kiépítése tervezett a Kossuth utca É-i oldalán 640 m hosszban, valamint a D-i oldalon a befogadó előtti szakaszon 70 m hosszban. A várható burkolt árok építés összesen 712 m hosszban valósul meg.

A fejlesztés megvalósításával Vérteskethely településen a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása, ezáltal az itt élők életminőségének javulása várható.

A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciók valósulnak meg.

A projekt befejezését követően, annak várható eredményei a következők:

A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 68 fő

A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 712 méter

A megvédett vagyon becsült értéke: 2 Mrd forint

A projekt várható befejezése: 2025. szeptember 30.

A projektről bővebb információt a www.verteskethely.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Vérteskethely Község Önkormányzata
2859 Vérteskethely Kossuth L. utca 70.

Telefon: 34/355-806