TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00017


Kedvezményezett neve: Ete Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrafejlesztése a Bakonyalján – Bakonybánk, Bakonyszombathely, Ete és Vérteskethely településeken

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00017

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

A támogatás összege: 97.421.667 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a háziorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői ellátás fejlesztése történik meg 4 településen, amely döntően az ellátásnak helyet biztosító rendelőépület és szolgálati lakás felújítását, belső átalakítását, energetikai korszerűsítését, valamint akadálymentesítését, kisebb részben pedig új eszközök beszerzését foglalja magában.

Ete: Ete Község Önkormányzata a korábbi rendelő épület lebontását és új Egészségház építését tervezi. Az új épületben kap helyet a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői tanácsadó. A beépített hasznos alapterülete 112,4 m2 lesz és minden előírt követelménynek megfelel majd, teljesen akadálymentesített lesz.

Bakonybánk: az Önkormányzat a jelenlegi orvosi rendelő és védőnői tanácsadó felújítását, átalakítását tervezi. Az újonnan kialakított rendelő épületnek megtörténik a minimális átalakítása, a belső nyílászárók cseréje, a belső felújítása, festése, valamint a projektarányos akadálymentesítése. A felújítást követően az épület alkalmassá válik a tervezett funkciók betöltésére, a betegek megfelelő körülmények között történő ellátására.

Bakonyszombathely: az orvosi rendelő épületénél megvalósul a tetőfedés cseréje és a padlásfödém hőszigetelése, valamint az épület főbejáratának akadálymentesítése. Az orvosi ügyelet és a szolgálati lakás esetében is sor kerül a tetőfedés cseréjére és az épület teljes hőszigetelésére és a fűtési rendszer korszerűsítésére. A tervezett felújítások, korszerűsítések eredményeként az épületek megfelelnek majd a XXI. században elvárható követelményeknek, és a jelenleginél jóval gazdaságosabban fenntarthatóak lesznek.

Bakonyszombathelyen az építési beruházás mellett egy fogorvosi kezelőegység beszerzésére is sor kerül.

Vérteskethely: Az egészségház épületében kialakításra került egy új fogorvosi rendelő 25 m2-en. A jelenlegi beruházás csak fogorvosi eszközök beszerzését foglalja magában, amelyek ebben a rendelőben kerülnek elhelyezésre.

A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen korszerűsödik az egészségügyi alapellátás Bakonybánk, Bakonyszombathely, Vérteskethely és Ete községek esetében. Az új vagy felújított rendelőkben és a projekt keretében beszerzett eszközökkel gyorsabb, hatékonyabb és jobb minőségű szolgáltatást lehet biztosítani a települések lakossága számára.